Belangrijke adressen, telefoonnummers en commissies 2014

Bestuur:

Functie Naam Telefoon E-mail 
Voorzitter Leen van Wallenburg   voorzitter@pvdecombinatie1835.nl
Vice-voorzitter Piet Geijs   PietenGi@hotmail.com
Secretaris Kees Clement   secretaris@pvdecombinatie1835.nl
Penningmeester Martin de Vos   penningmeester@pvdecombinatie1835.nl
Bestuurslid  Fred Slager   slag49@zeelandnet.nl
Bestuurslid  Karin Wielemaker   karin78@zeelandnet.nl
Bestuurslid  Gerrie van Boven   gercadami@zeelandnet.nl
Bestuurslid  Jan Kees Hoek   ankejosho@zeelandnet.nl
Bestuurslid  Simon Jasperse   simjan@zeelandnet.nl

Bankrekeningnummer:

IBAN: NL19RABO0154494232
tnv. Pv De Combinatie

Locatie verenigingsgebouw/inkorflokaal

Het Zwin 2
4335 XJ  Middelburg
Mob.: 06-33471818

Concourscommissie:

Piet Geijs, Leen van Wallenburg(M) en Krijn Wielemaker

Inkorfcommissie:

Krijn Wielemaker, Peter Borremans, Tom Beekman, Leo Daane, Hans Daane, Jan Roest, Willem Hibels, Rinus Clement en Hans de Ridder.

Rekenaars:

Karin Wielemaker, Peter Borremans, Koen Minderhoud, Willy Huige, Simon Jasperse, Max Meerman, Gerrie van Boven en Hans de Ridder.

Klokken- en ECS-commissie:

Ko Marteijn, Karin Wielemaker, Koen Minderhoud, Peter Borremans en Willy Huige

Activiteitencommissie:

Kees Clement, Piet Geijs, Jan Kees Hoek, Leen van Wallenburg (Mb), Krijn Wielemaker, Jacky Nijsen, Simon Jasperse en Pieter van Maaren.

Reclames op uitslagen en uitbetalingen afd,/samenspel:

Willy Huige

Vluchtenpenningmeester:

Bram Beekman  
IBAN:NL79INGB0005280151
t.n.v. PV De Combinatie in Middelburg

Centrumleider nationaal inkorfcentrum en meldpost

Krijn Wielemaker

Meldposten

Overnachtfond = Krijn Wielemaker
Overnachtfond: Alle duiven melden tot einde concours op <<tel.nr.>>
Melden binnen een half uur na aankomst van de duif. Wordt na deze tijd gemeld, dan telt het tijdstip van melden als constatering in het verenigingsconcours.
Dagfond oude-  en Midfond jonge duiven: Geen  meldplicht